Desať dekád divadla.sk

Hana Rodová: Národnostné divadlá na východe Slovenska. Divadlo Thália Košice a Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove