Tour de France 2022
Tour de France 2022

Mosty - NEV

Relácia prináša informácie zo života na slovensko-ukrajinskom pohraničí, predstavuje rôzne projekty cezhraničnej spolupráce a príklady dobrej praxe realizované na báze cezhraničnej spolupráce.

Strieda sa s reláciami: „Občiansky klub“ (1. a 3. týždeň a „Korene" (4. týždeň)

Vysiela sa v 2. sobotu v mesiaci od 20:00 – 20:30.
Popis epizódy
V májovom vydaní Mostov pozornosť zameriame na nový aktuálny projekt pod názvom Climadam, ktorý budú spolu realizovať Agentúra na podporu rozvoja v Košiciach, ktorá pracuje pod Košickým samosprávnym krajom a na ukrajinskej strane to bude Agentúra rozvoja Karpatského regiónu, resp, Zakarpatská oblasť. Hlavným cieľom tohto projektu bude zlepšenie dopadov zmeny klímy.