Čítanie na pokračovanie - Archív extra

Čítanie na pokračovanie – viacčasťové série stretnutí so zaujímavými titulmi domácej i zahraničnej literatúry.

Archív EXTRA
Popis epizódy

Ivan Kolenič: Rozptylové láky 4. časť/ V románe Ivana Koleniča Rozptylové lúky je dej popretkávaný útržkovými informáciami o vlnách násilníckych útokov, skutkami úlisného bratstva, aj mootívom ohrozenia každej existencie, ktorá podľahne moci magnetickej sugescie. V príbehu na pomedzí neistej reality a vulgárneho materializmu hrá dominantnú úlohu skalárny počítač, implantovaný do klasického písacieho stroja. Záhadní regrúti ho vnútia hlavnej postave, hľadajúcej námet na román. Autor kníh sa nechá po zdesení z vlastných pokleskov priviesť do stavu somnolencie a zažíva okolnosti plné všadeprítomných pochybností, kde je málokto konkrétny, postavy sa rozprávajú v sporných, úsečných dialógoch a situácie sa vyvíjajú s nepredvídateľnou logikou. V réžii Adama Hanuljaka číta Alexander Bárta.