Čítanie na pokračovanie - Archív extra

Čítanie na pokračovanie – viacčasťové série stretnutí so zaujímavými titulmi domácej i zahraničnej literatúry.

Archív EXTRA
Popis epizódy
Historický román Antona Hykischa Bezhlavý čas skladá mozaiku Európy po Veľkej francúzskej revolúcii. Päťčasťový výber z neho ako hlavnú sleduje linku sprisahania Uhorských jakobínov. Ako boli organizované ich spoločnosti, čo stálo v ich Katechizme, ako v nich rezonovali ideály, k akým myšlienkam dospeli, ale tiež, aké motivácie ich viedli a ako sa správali, keď plynuli posledné minúty ich života pred popravou. Právnik Jozef Hajnóczy, napríklad v popravnej káre radšej rozprával o Sokratovom dialógu, aby si uchoval svoju dôstojnosť, a predtým zakričal druhom, že je lepšie zle zomrieť, než tri roky nosiť putá. Znovu sa nám pripomenie veľká spoločenská zmena, obludnosť revolučného teroru, ale aj všetok myšlienkový kvas, ľudské túžby po slobode a motívy, ktoré organizujú naše životy. Možno s rovnakým výsledkom ako u iných, ale zakaždým inak, individuálne, na náš spôsob. V réžii Petra Cibulu číta Miroslav Kolbašský.