Čítanie na pokračovanie - Archív extra


Zadné izby sú oceneným knižným debutom mladej slovenskej autorky a scenáristky Aleny Sabuchovej.Zbierku tvorí deväť tematicky prepojených príbehov, ktoré sa sústredia okolo priestoru v jeho fyzickej aj metaforickej podobe. Postavy si do svojich vnútorných zadných izieb odkladajú veci aj ľudí, s ktorými sa nedokážu rozlúčiť, hoci by mali. V cykle čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť 4 príbehy v podaní herečky Ivany Kováčovej.