Fíčer Rádia Devín

Umelecky spracované rozhlasové dokumentárne pásmo. Jedna z foriem žánrovo synkretickej prezentácie tém. Relácia emocionálneho typu, spracúvajúca témy s možnosťou využiť živší jazyk a štýl. Text fíčru prináša čitateľovi autorom svojsky videné fakty, spracované ako príbehy osôb alebo epizódy - pravdivo a s nadhľadom prerozprávané verejnosti.
Redaktorka: Dominika Udvorková

Vysiela sa: nedeľa 12:00-13:00
Popis epizódy
Deviatkové poviedky - Ľuboš Midriak: Obuškový zákon/ Cyklus próz Ľuboša Midriaka Deviatkové poviedky reaguje umeleckou formou na viaceré významné dejinné udalosti 20. storočia. Prináša ich reflexiu s primeranou dávkou nadhľadu a dôrazom na ich tragický či dramatický charakter. Autor dlhé roky pôsobil ako divadelný režisér a dramaturg v profesionálnych i amatérskych divadlách, od 1995 pracoval ako režisér a scénarista v Slovenskej televízii. S profesionálom v oblasti dramatickej tvorby súčasnosti sa spája pôsobenie v role pedagóga réžie a herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici a práca nezávislého producenta Slovenskej televízie.