Osudy, ktoré písalo 20. storočie

Slovensko | Nedeľa 18.08.2019, Spravodajstvo


Martin Janec, 98 ročný člen Vysokoškolského strážneho oddielu, ktorý sprevádzal generálov SNP Jána Goliana a Rudolfa Viesta

Nájdete nás na Facebooku