Osudy, ktoré písalo 20. storočie

Štefan Ružovič, prevádzača cez rieku Moravu a politický väzeň 50tych rokov