Osudy, ktoré písalo 20. storočie

Anna Šestáková, oslavuje 102 rokov, prežila Akciu B -násilné vysťahovanie občanov z veľkých miest na vidiek