MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Hudobná dielňa

Dielňa je priestor, v ktorej možno sledovať výrobný proces, skladanie dielcov do celku, alebo naopak – rozoberanie celku na jednotlivé diely. Podobne v Hudobnej dielni budeme môcť sledovať, z čoho je hudobná skladba vytvorená, ako fungujú jej jednotlivé „súčiastky“, ktoré si pri bežnom počúvaní nemáme ani kedy uvedomiť. Hudobná dielňa je edukačná relácia pre dospelých, v ktorej dielo zaznie a následne sa popularizačnou analýzou predstaví jeho štruktúra, forma, tektonika, výrazové prostriedky a pod.. Pripravuje: T.Boroš a I.Šiller

Vysiela sa: sobota 11:00 - 11:40
Popis epizódy
Ilja Zeljenka – Sláčikové kvartetá