Poézia

Barbora Hrínová: Moji literárni kamoši/ Pásmo Barbory Hrínovej o jej otcovi, zberateľovi poézie Bohumírovi Hrínovi.