Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Poézia

Cyklus relácií venovaných poézii a jej reflexii otvára široké náručie slovenskej a do istej miery aj zahraničnej poézii. Vítaní sú výborní mladí autori, ale aj zrelí básnici a už nežijúci klasici. Dominantné sú literárne komponenty, ale vždy, ak je to možné, sa na zatraktívnenie rozhlasového pásma, používajú publicistické prvky určené na priblíženie konkrétnej tvorby poetky či básnika. Večerný priestor je optimálny na stíšený dialóg s poslucháčom vnímavým voči krásam poézie. Bonusom pre budúcnosť je vytvorenie a uchovanie vzácneho hlasu básnika. Priestor dostáva aj forma klasického literárneho pásma s veršami, komentármi a hudbou.
Strieda sa s reláciou Fúzia múz.

Vysiela sa: sobota 15:00-15:30
Popis epizódy
Prastará krajina Kanaán / Pásmo o modernej izraelskej poézii a jej predstaviteľoch, s ktorými sa Milan Richter stretol v Izraeli, Nórsku a na Slovensku.