Beseda NEV

Beseda s rôznymi osobnosťami kultúrneho a spoločenského života Rusínov.

Strieda sa s reláciami: "Zvony nad krajinou - rusínske" a "Tam u nás".

Vysiela sa v stredu: 1. a 3. týždeň v mesiaci 19:00 - 20:00
Popis epizódy
Filipovka, Mikuláš a príprava na Vianočné sviatky, to sú témy dnešnej Besedy, o ktorých nám porozpráva správca gréckokatolíckej farností Krajná Bystrá, otec Pavol Burda. Na dané témy si v besede môžete vypočuť aj rozhovory so žiakmi Základnej a Strednej Spojenej školy vo Svidníku.