Symposion

Devin | Streda 28.08.2019, Lit-dram. útvar


Mária Michalková: Sloboda a vlastníctvo/ Relácia Márie Michalkovej sa odráža od stále aktuálnych myšlienok Jeana-Jacquea Rousseaua o nerovnosti, či ľudskej prirodzenosti, prípadne od úvah Johna Locka o politickej a ekonomickej slobode. La Boétiemu, Rousseauovi a Lockovi sa venujú vo svojej monografii „Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku“ traja filozofi, prednášajúci na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre: docent Vladimír Manda, docent Richard Sťahel a docent Tomáš Pružinec. Keďže téma je aj dnes, v novoveku už dávno nie ranom, stále vysoko aktuálna,treba uvažovať o tom, v akom vzťahu je sloboda a vlastníctvo v súčasnej spoločnosti? Sme slobodní? Alebo nie celkom?Čo nás dnes obmedzuje v realizácii našej slobody? Túžime po slobode alebo po majetku?

 

Nájdete nás na Facebooku