MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Symposion

Symposionom nazývali Starí Gréci priateľské posedenie pri vínku, počas ktorého viedli duchaplné rozhovory na danú tému... Neskôr sa popíjanie stalo iba fiktívnou kulisou dialógu, ktorý sa ako literárny žáner úspešne rozvíjal ďalej... A pretože na vínko vás pozvať nemôžeme, popíjanie zostane fiktívnou kulisou i v našich diskusných reláciách, v ktorých sa budeme venovať otázkam ľudského bytia a problémom, čo ho sprevádzajú...
Cyklus Symposion pripravuje Mária Michalková.

Vysiela sa: streda 20:00 - 21:30

Strieda sa s reláciami Večer na tému, Večer na tému hudba, Kritikon
Popis epizódy
Mária Michalková: Búrať si dom/ Nech sa do ktoréhokoľvek článku prírody tne, stého či tisíceho, reťaz sa rozpadne“, napísal pred vyše dvesto rokmi vo svojej Eseji o človeku anglický básnik Alexander Pope... Zdá sa však, že poniektorým je táto myšlienka cudzia ešte aj dnes, napriek tomu, že dopad ľudských aktivít na prírodu, na všetko živé i neživé, sa nedá prehliadnuť. Sú tieto dôsledky také ničivé preto, že ľudia rešpektujú prírodu menej ako kedysi, alebo majú iba účinnejšie prostriedky? Žil kedysi človek v harmónii s prírodou, alebo je to len idealizovaná predstava? O tom, ako sa menil postoj človeka k prírode a ako chápe svoje miesto v nej dnes, ale aj o tom, ako zanedbávaním ochrany životného prostredia smeruje ľudská spoločnosť k dystópii, uvažujú Monika Zaviš, docentka teológie z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a filozof doc. Richard Sťahel, z FÚ SAV.