Veľké hudobné diela

Takmer dve hodiny vyhradené pre skladby veľké významom a často aj rozsahom. Rozsiahle symfónie, cykly, oratóriá, kantáty, vokálno-inštrumentálne kompozície s obsažným výkladom Jána Dúbravského, Jána Klímu a Silvie Zvarovej.

Vysiela sa: štvrtok 20:30 - 22:30

Táto relácia je chránená autorským zákonom.