Reláciu najbližšie vysielame

Veľké hudobné diela

Exkluzívny priestor pre veľké hudobné diela: rozsiahle symfónie, oratóriá, kantáty, vokálno-inštrumentálne kompozície s obsažným výkladom A.Rajtera, I.Javorského, J.Dúbravského a P.D.Ferenčíka.

Vysiela sa: štvrtok 20:30 - 22:30

Táto relácia je chránená autorským zákonom.
Popis epizódy
Bach otec a synovia. Výber z diel Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) a synov Carla Philippa Emanuela Bacha (1714-1788), Johanna Christiana Bacha (1735-1782) a Wilhelma Friedemanna Bacha (1770-1784) hrajú Controcorrente Orchestra a čembalista Andreas Staier