50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Veľké hudobné diela

Exkluzívny priestor pre veľké hudobné diela: rozsiahle symfónie, oratóriá, kantáty, vokálno-inštrumentálne kompozície s obsažným výkladom A.Rajtera, I.Javorského, J.Dúbravského a P.D.Ferenčíka.

Vysiela sa: štvrtok 20:30 - 22:30

Táto relácia je chránená autorským zákonom.
Popis epizódy
Max Richter (1966): Sleep. Výber z osemhodinovej „uspávanky“. Hudba ako protest, manifest za pomalšie tempo existencie.