Veľké hudobné diela

Sergej Prokoviev: Ivan Hrozný, op. 116