Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova Márie Gavalovej, Jána Klímu, Nikolaja Nikitina, Ondreja Veselého, Lenky Molčányiovej a Jána Dúbravského.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00
Popis epizódy
Silvestrovský výber barokovej a jazzovej hudby: J.S.Bach a jeho Koncert pre troje huslí a sláčikový orchester D dur, Zima zo Štyroch ročných období A.Vivaldiho, Gershwinova Rapsódia v modrom a jazzové piesne v podaní speváčky a klaviristky Diany Krall. Lenka Molčányiová