50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova Márie Gavalovej, Jána Klímu, Nikolaja Nikitina, Ondreja Veselého, Lenky Molčányiovej a Jána Dúbravského.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00
Popis epizódy
Dialóg medzi starým a novým, medzi etnickým a klasickým. Zaznejú diela Johna Cagea, Toumaniho Diabaté a Nica Muhlyho. Ďalej to bude malá ukážka z Balkan Brass Battle medzi Orchestrom Bobana Markoviča a súborom Fanfare Cioccarlia.