Hudobná skladačka

Hodinka s kratšími tvarmi, pestrosť hudobných druhov a žánrov. Klavírnu baladu, časť symfónie, či sláčikového kvarteta striedajú skladby zo sveta jazzu, world music, alebo elektroniky.
Autori: Mária Gavalová, Ján Klíma, Nikolaj Nikitin, Ondrej Veselý, Lenka Molčányiová, Ján Dúbravský.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00
Popis epizódy
Tentoraz bude našim nástrojom organ. Organ v rôznych kombináciách a situáciách. Zaznejú diela 20. storočia a súčasnoti. Z tvorby slovenských skladateľov to bude intrepretačne náročné Concerto grosso č. 3 Tadeáša Salvu a poetický Organový koncert Ladislav Burlasa. V skladačke ešte zaznejú ukážky z projektu Pre staré nátsroje, kde súčasní autori píšu pre istorické nástroje, nie však historicky