Hudobná skladačka

Hodinka s kratšími tvarmi, pestrosť hudobných druhov a žánrov. Klavírnu baladu, časť symfónie, či sláčikového kvarteta striedajú skladby zo sveta jazzu, world music, alebo elektroniky.
Autori: Mária Gavalová, Ján Klíma, Nikolaj Nikitin, Ondrej Veselý, Lenka Molčányiová, Ján Dúbravský.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00
Popis epizódy
Cyklické skladby v histórii hudby – zaznie sonátová forma z obdobia hudobného klasicizmu, variácie Johannesa Brahmsa a suita súčasnej brazílsko-americkej skladateľky Clarice Assadovej. Pripomenieme si taktiež tvorbu anglického barokového skladateľa Henryho Purcella