MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Hudobná skladačka

Hodinka s klasickou hudbou (vo štvrtok aj s jazzom) komentovanou zanietenými hudobnými redaktormi. Kratšie hudobné útvary, pestrosť hudobných druhov a žánrov. V jednom slede zaznieva klavírna balada, časť zo symfónie, sláčikového kvarteta či husľovej sonáty v sprievode slova Márie Gavalovej, Jána Klímu, Nikolaja Nikitina, Ondreja Veselého, Lenky Molčányiovej a Jána Dúbravského.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00
Popis epizódy
V hudobnej skladačke rádia Devín bude znieť hudba jazzových interpretov s rómskymi koreňmi. Hrať budú Roby a Tony Lakatošovci, Štefan a Alan Bartušovovci a speváčka Anita Soul