Hudobná mozaika

Hodinka s kratšími tvarmi, pestrosť hudobných druhov a žánrov. Klavírnu baladu, časť symfónie, či sláčikového kvarteta striedajú skladby zo sveta jazzu, world music, alebo elektroniky.
Autori: Mária Gavalová, Ján Klíma, Nikolaj Nikitin, Ondrej Veselý, Lenka Molčányiová, Ján Dúbravský.

Vysiela sa: pondelok až piatok 16:00 - 17:00
Popis epizódy
Nokturno #1. Hudobná mozaika bude patriť nokturnu, teda hudbe hranej v noci a vonku. Neskôr sa tento typ kompozície vyvinul na intímnu skladbu s temnejším nádychom. Stal sa jedným z reprzentatívnych druhov hudby 19. storočia. Vypočujeme si „nočné“ orchestrálne skladby od Wolfganga Amadea Mozarta, Ferdinanda Riesa či komornú hudbu Franza Schuberta.