Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
V našej pravidelnej rubrike Čudnopis sa dnes vyberieme do mestečka na strednom Slovensku, ktoré mestečka, ktoré má v erbe - v červenom gotickom štíte zlatý kruh, ktorý symbolizuje aj jeho názov. Súčasnú podobu získal v roku 1982 a štatút mesta v roku 1996. Konajú sa tam preteky motocyklov na plochej dráhe a... Už tušíte, kam vás s redaktorom Egonom Tomajkom a jazykovedcom, profesorom Jaromírom Krškom zavedieme?