Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
V predchádzajúcej časti našej rubriky Čudnopis sme sa na juhu rimavskosobotského okresu priblížili k slovensko- maďarskej hranici. Dnes sa s redaktorom Egonom Tomajkom a jazykovedcom Jaromírom Krškom ocitneme takmer na hraničnej čiare. Z Hostíc sme sa totiž vybrali do Jestíc.