Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
Milí priaznivci Čudnopisu, v najbližších častiach nášho cyklu sa budeme pohybovať na Orave a v Liptove. Prvé miesto, ktoré s redaktorom Egonom Tomajkom a jazykovedcom, profesorom Jaromírom Krškom navštívime, bude Námestovo!