MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
Z Námestova sa v ďalšej časti cyklu Čudnopis presunieme do Lokce. Obec navštívil redaktor Egon Tomajko, ktorý zisťoval, čo vedia o názve obce jej obyvatelia. O výklad sme poprosili nášho stáleho spolupracovníka, jazykovedca, profesora Jaromíra Krška z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.