Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
V jednej z oravských dolín leží obec Krušetnica. Pri snahe o výklad motivácie vzniku sídelného názvu sa zapotili redaktor Egon Tomajko a jazykovedec, profesor Jaromír Krško. Ich zistenia vám ponúkame v ďalšej časti cyklu Čudnopis.