Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
Milí priaznivci Čudnopisu, dnes navštívime obec, ktorá aj na pomery Čudnopisu naozaj nesie netradičný názov a jeho pôvod určite patrí medzi fascinujúce kuriozity. Spoločne s jazykovedcom profesorom Jaromírom Krškom a redaktorkou Zuzanou Galková navštívime Lefantovce. Píjemné počúvanie!