Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
Milí poslucháči, v dnešnom stretnutí pri našich čudnopisných potulkách navštívime obec Priekopa. Sprevádzať nás už tradične budú profesor Jaromír Krško a redaktorka Zuzana Galková. Príjemné počúvanie!