Čudnopis

Regina Stred | Nedeľa 17.09.2017, Publicistika


Jamník - výklad motivácie sídelných názvov je síce najmä jazykovedná záležitosť, často sa však vyžaduje znalosť miestnej hitórie, vodopisu či botaniky. Ojkonymum Jamník vysvetľuje doc. Jaromír Krško.

 

Nájdete nás na Facebooku