Čudnopis

Levice - pri niektorých názvoch obcí je pre nás pôvod zdanlivo jasný a jednoducho vysvetliteľný. Keď sa však hlbšie zamyslíme, zistíme, že čosi nesedí. Vysvetlenie je jednoduché, ale nenapadne nám ihneď. Takmer vzorovým prípadom pre takúto situáciu je názov mesta Levice. Zaoberať sa budeme laickou etymológiou, ale vysvetliť si všetko necháme aj od doc. Jaromíra Krška.