Čudnopis

Regina Stred | Piatok 19.01.2018, Publicistika


Fiľakovo - na území ktoré susedí s Maďarskom a ktoré si zažilo svoje aj v tureckých vojnách, stojí hrad. Pod ním mestečko, ktoré už zažilo aj väčšiu slávu. Dnes nebude reč o zemepise ani dejepise, ale najmä o jazyku.Vysvetlíme si, podľa čoho dostalo pomenovanie Fiľakovo.

Nájdete nás na Facebooku