Čudnopis

Regina Stred | Pondelok 5.02.2018, Publicistika


Podkonice - zemepisný názov Podkonice zvádza k prvoplánovej interpretácii. K tomu, aby sme mohli zaujať stanovisko, podložené aj hstoricky, potrebujeme ovládať napríklad históriu neďelekej Slovenskej Ľupče, pod panstvo ktorej Podkonice patrili. Vlastne by sme možno mali povedať "Konice", pretože súčasná obec leží "pod" pôvodne služobníckou osadou, ktorá sa starala o kone panstva z Ľupče.

Nájdete nás na Facebooku