Čudnopis

Regina Stred | Pondelok 19.02.2018, Publicistika


Horná/Dolná Strehová - o Poiplí sme už v našej rubrike hovorili niekoľkokrát. Spomínali sme ho aj v súvislosti s obranným systémom, ktorý tvorili pevnosti, strážne veže a zariadenia, slúžiace na ochranu severnej hranice Uhorska a obrannej línie v boji proti Turkom. Ak povieme Dolná/Horná Strehová, platí to tiež? Otázku sme položili nášmu spolupracovníkovi, jazykovedcovi, docentovi Jaromírovi Krškovi.

Nájdete nás na Facebooku