Chrobák v hlave_FM

Diskusná relácia Rádia_FM o spoločenských fenoménoch z oblastí umenia, kultúry, moderných dejín a tiež o rôznych aktuálnych predmetoch verejného záujmu. Program Chrobák v hlave_FM s Jakubom Joštom vysielame každý druhý pondelok medzi 20:00 a 21:00.
Popis epizódy
Občianska a politická kultúra sú veľmi všeobecné pojmy a často sa zužujú len na to, či sa niekto vyjadruje vulgárne. V širšom slova zmysle však ide o základné nastavenie celej spoločnosti, ktoré prešlo nejakým historickým vývojom. O tom, ako tento vývoj vyzeral u nás, a problémoch, ktoré s tým súvisia, hovoril v programe Chrobák v hlave_FM sociológ Michal Vašečka.