Stratení v čase

Mená, ktoré by sme mali poznať a nepoznáme ich, pretože akoby sa stratili v čase. Životy mužov a žien, ktorí vytvorili hodnoty, čo by mali byť aj po rokoch pre nás všetkých dôležité. Rozhlasový cyklus Stratení v čase v spomienkach sprítomňuje osobnosti ako sú Elena Kytková Kovalová, Marek Frauwirth, Pavol Ličko, Františka Hrubišková, Ovidius Faust a ďalší. Sú to príbehy, ktorým po rokoch môžeme rozumieť presnejšie, pretože sa z nich stiera ideologický nános totalitných režimov, ktorý bol dlhé roky súčasťou vnímania ich fascinujúcich životných osudov. Počúvať spomienky na ľudí, ktorých význam dnes znova spoznávame, vás pozýva počúvať autorka Ivica Ruttkayová.

Vysiela sa v nedeľu o 18:00-19:00

Relácia sa strieda s cyklom Historia magistra vitae.
Popis epizódy
Cyklus Stratení v čase vracia do spoločenskej pamäte mená a osudy osobností, ktoré sme stratili vinou totalít alebo nedocenením diela. V novej časti sa s Ivicou Ruttkayovou pokúsime po rokoch zmapovať život a originálne dielo talentovaného, ale dodnes málo známeho maliara Ernesta Špitza. Zachovalo sa niekoľko fotografií, zachovali sa kresby, obrazy a spomienky. Na autoportrétoch vidíme muža s okrúhlou tvárou a skúmavým výrazom v očiach, akoby vždy znova každým pohľadom zisťoval v akom svete to žijeme. Napriek krátkej životnej ceste sa stal vedúcou osobnosťou generačného hnutia "Nástup 1957“ a tí, čo ho poznali naňho dodnes nevedia zabudnúť. Účinkujú výtvarný teoretik Bohumír Bachratý, brat Ernesta Špitza Tibor Špitz a herec Štefan Bučko. Pripravuje autorka Ivica Ruttkayová.