MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Stratení v čase

Mená, ktoré by sme mali poznať a nepoznáme ich, pretože akoby sa stratili v čase. Životy mužov a žien, ktorí vytvorili hodnoty, čo by mali byť aj po rokoch pre nás všetkých dôležité. Rozhlasový cyklus Stratení v čase v spomienkach sprítomňuje osobnosti ako sú Elena Kytková Kovalová, Marek Frauwirth, Pavol Ličko, Františka Hrubišková, Ovidius Faust a ďalší. Sú to príbehy, ktorým po rokoch môžeme rozumieť presnejšie, pretože sa z nich stiera ideologický nános totalitných režimov, ktorý bol dlhé roky súčasťou vnímania ich fascinujúcich životných osudov. Počúvať spomienky na ľudí, ktorých význam dnes znova spoznávame, vás pozýva počúvať autorka Ivica Ruttkayová.

Vysiela sa v nedeľu o 18:00-19:00

Relácia sa strieda s cyklom Historia magistra vitae.
Popis epizódy
Žena, ktorá vrátila v 20. storočí do veľkej miery Slovensku to najcennejšie, čo malo – kultúrne dedičstvo a to v rokoch, kedy sa toto dedičstvo nielen ideovo, ale aj doslova strácalo. V päťdesiatych rokoch a aj po nich sa v rámci totalitnej ideológie búrali historické budovy, rozkrádali staré umelecké diela a ak aj zostali objekty stáť menili svoju funkciu, aby slúžili ľudu, teda, aby boli z kultúrneho hľadiska zdevastované. Moc stála nad zdravým rozumom, citom a vzdelaním. Voči tejto praxi sa, okrem iných zapálených odborníkov a odborníčok, postavila výnimočná žena. Jej meno je Alžbeta Güntherová Mayerová. Viac si vypočujete z rozprávania muzejníka a laureáta Ceny Alžbety Güntherovej Mayerovej Petra Marákyho, historika umenia Júliusa Bacziho, akademického maliara Petra Günthera a historičky umenia a laureátky Ceny Alžbety Güntherovej Mayerovej Evy Križanovej. Spoluúčinkuje herec Přemysl Boublík. Cyklus Stratení v čase autorsky pripravuje redaktorka Ivica Ruttkayová.