Akadémia

Relácia o vede, vedeckých fenoménoch, vedcoch a výsledkoch slovenských výskumov a vedeckých projektov v kontexte svetovej vedy. Moderuje Rastislav Šimášek.
Strieda sa s reláciami: Pos topách pamäti, Nad slovom a Drzo mladí.

Vysiela sa každú druhú sobotu v mesiaci od 17:00 do 18:00.
Popis epizódy
Téma: Človek na Zemi a otázka trvalej udržateľnosti. Hostia: RNDr. Pavol Siman, PhD. - Ústav vied o Zemi – geologický odbor, člen predsedníctva SAV; Prof. Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV