Reláciu najbližšie vysielame

Nad Slovom

Devin | Sobota 19.10.2019, Lit-dram. útvar


Na Slovensku prebieha ojedinelý projekt, v rámci ktorého vznikajú knihy komentárov ku Starému zákonu. Pri tejto práci sa vyformoval pozoruhodný vedecký kolektív historikov, biblistov a lingvistov, ktorý vedie Bohdan Hroboň. V tejto časti sa so svojimi hosťami doc. Katarínou Valčovou a prof. Martinom Štrbákom venuje tajomstvu liturgie.


Nájdete nás na Facebooku