Vasárnap délután - Nedeľné popoludnie

Patria | Nedeľa 20.05.2018, Začiatok relácie


Irodalom, közélet, művészetek, tudomány, humor, éredekes emberek, közérdekű információk. Literatúra, umelecké žánre, veda, humor, zaujímaví ľudia , verejnoprospešné informácie.

Vysiela sa: nedeľa|vasárnap 13:00-17:40.

Archiváciu denného prúdového vysielania neposkytujeme.

Nájdete nás na Facebooku