Vieš, kde žiješ

Regina Východ | Štvrtok 31.10.2019, Preb. - Patria_NEV


Jedným z prvých výdobytkov Rómov po novembri 1989 boli aj rómske médiá. Okrem toho, že sa začalo v roku 1992 vysielanie v Slovenskom rozhlase a televízii vznikli aj prvé rómske noviny – Romano ľil. O rómskych médiách a o tom, s čím bol spojený ich vznik hovoríme s prvom rómskou poslankyňou SNR po Novembri a zakladateľkou Romano ľil Annou Koptovou, Františkom Godlom, Erikou Godlovou a René Lužicom.

 

Nájdete nás na Facebooku