Lav laveha - Slovo ku slovu

Relácia Lav laveha/Slovo ku slovu je zameraná na poznávanie života Rómov v kontexte Slovenska. Jej cieľom je predstavovať Rómov ako integrálnu súčasť krajiny (jej histórie, kultúry, prírody...)

Vysiela sa 3. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00.
Popis epizódy
Jedným z prvých výdobytkov Rómov po novembri 1989 boli aj rómske médiá. Okrem toho, že sa začalo v roku 1992 vysielanie v Slovenskom rozhlase a televízii vznikli aj prvé rómske noviny – Romano ľil. O rómskych médiách a o tom, s čím bol spojený ich vznik hovoríme s prvom rómskou poslankyňou SNR po Novembri a zakladateľkou Romano ľil Annou Koptovou, Františkom Godlom, Erikou Godlovou a René Lužicom.