Vieš, kde žiješ

Relácia Džanes, kaj džives? /Vieš, kde žiješ? je zameraná na poznávanie života Rómov v kontexte Slovenska. Jej cieľom je predstavovať Rómov ako integrálnu súčasť krajiny (jej histórie, kultúry, prírody...)

Vysiela sa 3. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00.
Popis epizódy
Slovensko žije výročím Novembra 1989. Pre Rómov je to rovnako dôležitý dátum v novodobej histórii. Aj vďaka Novembru si čoskoro pripomenieme 30 rokov od prijatia vládneho uznesenia, ktorým boli Rómovia uznaní za národnostnú menšinu. Je to príležitosť nezabúdať na ľudí, ktorí sa o uznanie Rómov snažili od roku 1945. Aj preto budeme hovoriť o tých malých krokoch, ktoré nakoniec vyvrcholili v Novembri 1989.