Lav laveha / Slovo ku slovu

Relácia Lav laveha/Slovo ku slovu je zameraná na poznávanie života Rómov v kontexte Slovenska. Jej cieľom je predstavovať Rómov ako integrálnu súčasť krajiny (jej histórie, kultúry, prírody...)

Vysiela sa 3. štvrtok v mesiaci 19:00 - 20:00.
Popis epizódy
Nežnej revolúcii predchádzalo dlhoročné úsilie Rómov o priznanie štatútu národnosti. Aké to boli roky, čo sa dialo? Spomínať budú Gustáv Karika, Ľudovít Didi, Anna Koptová a ďalší.