Slovenčina na slovíčko


Obľúbená rubrika venovaná spisovnej slovenčine. Rubrika, ktorá vysvetľuje používanie rôznych výrazov v spisovnej slovenčine.
Vysiela sa: pondelok až piatok o 6:51, reprízy o 15:49.

Archív relácií nájdete tu.

Nájdete nás na Facebooku