Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Slovenčina na slovíčko

Obľúbená rubrika venovaná spisovnej slovenčine. Rubrika, ktorá vysvetľuje používanie rôznych výrazov v spisovnej slovenčine. Jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej sa pýta Ivana Ilgová. Vysiela sa: pondelok až piatok v premiére o 5:21 a v repríze o 15:49.
Archív relácií nájdete tu.