MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Občiansky klub NEV

Relácia má ambíciu venovať sa problémom každodenného života rusínskych poslucháčov, poskytuje poradenstvo v otázkach právnych, sociálnych ap. Súčasne predstavuje zaujímavé aktivity občianskeho charakteru realizované v rusínskych lokalitách.
Vysiela sa: 1. sobota v mesiaci od 20:00 – 21:00
Popis epizódy
Anna Plišková: o vzniku Fakulty rusínskeho jazyka v Prešove