Zlaté ruky

Klavírna virtuózka, pedagogička, koncertná umelkyňa Zuzana Niederdorfer