V múzeu

Rádio Slovensko v relácii V múzeu prináša svedectvá o spoločenskom a kultúrnom vývine našej spoločnosti priamo zo slovenských múzeí, ktoré pravidelne vyhľadáva a navštevuje moderátor Ďuro Šimko.
Vysiela sa: piatok 20:05 - 20:30
Popis epizódy
Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia. Ľudovít Štúr je známy nielen ako politik, jazykovedec, či pedagóg, ale sa tiež zaslúžil o uzákonenie spisovného slovenského jazyka. Náučnú reláciu V múzeu pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.